Disclaimer

Kosten worden berekend à rato van 11 € per getypt blad, verplaatsingskosten à rato van ±50 cent per km.

Wat het ereloon aangaat, wordt naargelang het bereikte resultaat, het gedane werk en het aantal rechtsgangen alsook het moreel of pecuniair belang der zaak een uurloon in rekening gebracht, schommelend tussen 125 en 150 €.

Privacyverklaring