Onze vakgebieden

Aansprakelijkheidsrecht

Wie is er verantwoordelijk voor een ongeval?    Het antwoord op deze vraag vereist het bewijs van een fout in oorzakelijk verband met de schade of van een gebrek in de zaak of de opvoeding…  Mogelijk heeft u zelf geen fout begaan maar kan de aansprakelijkheid tussen twee andere bestuurders niet uitgemaakt worden.    Blijft u in de kou staan of heeft u dan toch recht op vergoeding en van wie?

Lichamelijke schade na ongeval

De omstandigheden waarin een ongeval gebeurt, hebben belangrijke gevolgen voor de manier waarop een slachtoffer wordt vergoed voor de letsels die werden veroorzaakt.    De aansprakelijkheid voor het ongeval kan een rol spelen, betreft het een arbeids- of verkeersongeval, was het slachtoffer een voetganger of bestuurder van een motorvoertuig…. ook de manieren om een schadevergoeding te berekenen kunnen verschillen afhankelijk van de ernst van de letsels.

Strafrecht

Het Openbaar Ministerie beslist om iemand te vervolgen n.a.v. een verkeersongeval, verkeersovertreding of andere feiten zoals diefstal, opzettelijke slagen en verwondingen, etc. al dan niet met schade tot gevolg.  Wij overleggen met u hoe de verdediging best wordt aangepakt of lichten toe hoe uw schade kan worden begroot en of er aanspraak worden gemaakt op tussenkomst van een solvabele verzekeraar of andere instantie.

Verkeersrecht

Het aansprakelijkheids- en strafrecht komen hier samen aan bod.  De feiten worden getoetst aan o.a. de wegcode en wegverkeerswet om na te gaan of en zo ja wie aansprakelijk kan worden gesteld  voor een aanrijding.

Verzekeringsrecht

Alle mogelijke betwistingen op vlak verzekeringspolissen komen aan bod: u heeft schade aan uw woning of wagen.    De brand – of omniumverzekeraar wenst geen tussenkomst te verlenen of deze vergoeding is ontoereikend.    Uw verzekeraar heeft de schade aan derden vergoed, maar heeft u aangeschreven om haar uitgaven terug te betalen omdat u gedronken had op het ogenblik van de aanrijding.   Kan zo’n regresvordering betwist worden?    Welke bedragen kan de verzekeraar juist terugvorderen?   Hoe de clausule in een polis interpreteren en in wiens voordeel?

Woninghuur

Hiermee worden alle mogelijke woninghuurgeschillen bedoeld zoals achterstallige huur, uithuiszetting, problemen met het huurcontract, gebreken aan de woning …